Skip to content Skip to footer

Cookies třetích stran končí: Co to znamená?

Úvod

Cookies třetích stran jsou dlouhodobě používány k sledování uživatelů na internetu, a to hlavně pro reklamní a marketingové účely. Tyto soubory cookie umožňují inzerentům sbírat data o aktivitách uživatelů na různých webových stránkách, čímž jim pomáhají cílit reklamu na konkrétní publikum.

V posledních letech však vzrostla obava veřejnosti i zákonodárců o soukromí a bezpečnost dat na internetu. To vedlo k zákonům jako GDPR v Evropské unii a CCPA v Kalifornii, které zpřísňují pravidla pro sběr a používání osobních dat.

Kromě toho, vývojáři prohlížečů, jako jsou Mozilla a Apple, již implementovali nastavení, která ve výchozím stavu blokují cookies třetích stran. Google nyní následuje tento trend s Chrome, což má obrovský dopad, vzhledem k jeho podílu na trhu prohlížečů.

Výsledkem těchto změn je postupný zánik cookies třetích stran, což je krok k ochraně soukromí, ale zároveň přináší výzvy jak pro uživatele, tak pro digitální marketéry. Tato změna naznačuje začátek nové éry digitálního soukromí, ve které budou muset všichni aktéři najít nové způsoby, jak navigovat v online prostoru.

Vývoj digitálního soukromí

Historie digitálního soukromí je složitá a neustále se vyvíjí. V počátcích internetu byly cookies třetích stran vítaným nástrojem pro zlepšení uživatelských zážitků – umožňovaly například reklamám cílit na relevantní publikum. Postupem času se však zvýšila obava o ochranu osobních údajů uživatelů a jejich zneužití pro sledování a sběr dat.

Zákon GDPR v Evropské unii a CCPA v Kalifornii jsou příklady legislativních opatření, která byla přijata jako reakce na tyto obavy. Tyto zákony požadují větší transparentnost a dávají uživatelům větší kontrolu nad jejich daty.

Tyto legislativní změny, spolu s rostoucím veřejným povědomím o otázkách soukromí, tlačily vývojáře prohlížečů k přijetí opatření pro ochranu soukromí. Prohlížeče jako Firefox a Safari již nějakou dobu blokují cookies třetích stran ve výchozím nastavení, a Google nedávno oznámil, že se k nim připojí s Chrome.

Tento trend ukazuje, jak se digitální svět posunul od prioritizace pohodlí a personalizace k většímu důrazu na soukromí a bezpečnost dat. Tato změna naznačuje, že ochrana soukromí se stala klíčovou součástí digitálního zážitku a přináší nové výzvy pro vývojáře a marketéři.

Dopad na Uživatelský Prožitek na Internetu

Konec cookies třetích stran může mít významný dopad na uživatelský prožitek na internetu. Z jedné strany to představuje významný krok k zvýšení soukromí a kontroly nad osobními daty. Uživatelé se mohou cítit bezpečněji, vědouc, že jejich aktivita na různých webech není sledována pro marketingové účely.

Na druhé straně, může to vést k méně personalizovanému obsahu na internetu. Bez dat z cookies třetích stran se může stát, že reklamy a doporučení produktů nebudou tak přesně cílené na specifické zájmy uživatelů. To může způsobit, že někteří uživatelé budou mít pocit, že online obsah je méně relevantní a užitečný.

Také existuje možnost, že některé webové stránky a služby začnou používat alternativní metody sledování, jako je otisk zařízení (fingerprinting), což může být vnímáno jako invazivnější. Tyto metody mohou být problematické z hlediska soukromí, protože jsou často obtížněji identifikovatelné a méně transparentní pro uživatele.

Nakonec, může dojít k zvýšení počtu požadavků na uživatele, aby poskytli svůj email nebo telefonní číslo pro přístup k určitým online službám, což by mohlo být vnímáno jako obtěžující a nežádoucí.

Vzhledem k těmto změnám je důležité, aby uživatelé byli informováni o tom, jaké informace sdílejí a jak je možné tyto informace chránit, aby si mohli udržet kontrolu nad svým digitálním prožitkem.

Dopad na Digitální Marketing

V této sekci se podíváme na výzvy, kterým budou čelit marketéři bez dat z cookies třetích stran, a na vznikající strategie pro cílení a personalizaci v post-cookie světě.

Zánik cookies třetích stran představuje významnou výzvu pro svět digitálního marketingu. Tyto cookies byly dlouho klíčovým nástrojem pro cílení reklam a analýzu chování uživatelů. Bez nich budou marketéři muset najít nové způsoby, jak oslovit své cílové skupiny a měřit efektivitu svých kampaní.

Jedním z hlavních důsledků bude potřeba větší závislosti na datech první stranykontextovém cílení. To znamená, že inzerenti budou muset využívat data, která si sami shromáždí od svých zákazníků, a zaměřovat se na umístění reklam v kontextu relevantního obsahu místo používání historie prohlížení uživatele​.

Marketéři také hledají alternativní identifikátory, které nejsou závislé na cookies, jako jsou Unified ID od Trade Desk nebo RampID od LiveRamp. Tyto nástroje však ještě potřebují čas k dosažení širokého přijetí a stát se standardem v průmyslu​.

Měření výkonu kampaní se také bude muset přizpůsobit. Tradiční metody měření, jako je jednoznačná atribuce konverzí konkrétní reklamě, budou stále obtížnější. Marketéři budou muset přejít k hodnocení inkrementálního přínosu celkové kampaně, místo toho, aby se zaměřovali na přímé sledování jednotlivých interakcí​.

Tato změna vyžaduje od marketérů, aby byli inovativní a přizpůsobiví, hledali nové strategie pro dosažení svých marketingových cílů a současně respektovali soukromí uživatelů.

Alternativy k Cookies Třetích Stran

V reakci na konec cookies třetích stran se vývojáři a marketéři obrací k alternativám. Jednou z klíčových alternativ je větší využívání dat první strany, tedy informací shromážděných přímo od uživatelů skrze interakci na vlastních webových stránkách a aplikacích. Tato data mohou poskytnout hlubší vhled do chování a preferencí zákazníků, a tak umožnit vytváření personalizovanějších a relevantnějších marketingových strategií.

Další možností je kontextové cílení, které se zaměřuje na umístění reklam v relevantním obsahu, místo používání historie prohlížení uživatele. Tento přístup může být méně invazivní a přesto efektivní ve spojení zákazníků s produkty a službami, které by je mohly zajímat.

Analýza založená na umělé inteligenci také nabízí nové možnosti pro pochopení uživatelského chování zákazníků, pomáhá identifikovat trendy a predikovat zájmy. AI může analyzovat velké objemy dat a poskytovat užitečné přehledy, které mohou být využity pro efektivnější a cílenější marketingové kampaně.

Navíc se objevují i nové technologie a rámce, jako například Privacy Sandbox od Google, který zahrnuje různé funkce a nástroje navržené tak, aby podporovaly reklamu a analýzy bez nutnosti využití identifikovatelných dat uživatelů. Mezi tyto nástroje patří Federated Credential Management (FedCM) API pro federované identifikační služby a Private State Tokens pro boj proti podvodům a spamu.

Tyto alternativy signalizují směřování k nové éře digitálního marketingu, ve které bude důraz kladen na ochranu soukromí, zatímco se zároveň budou hledat nové způsoby, jak efektivně oslovit a zapojit zákazníky.

Závěr

Závěrem, přechod od cookies třetích stran představuje novou éru v digitálním soukromí. Tato změna vyžaduje adaptaci jak od uživatelů, tak od marketérů. Klíčem je najít rovnováhu mezi ochranou soukromí a efektivním digitálním marketingem. Nové technologie a přístupy, jako je využívání dat první strany a AI, nabízejí slibné možnosti pro tuto novou éru.

Zajímá vás toho více? Podívejte se na naše další články!