Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
A bustling pixel art cityscape with high-tech designs and augmented reality usage and the usage of 5G

5G a více: Budoucnost připojení

Úvod Ve světě, kde je rychlost a spolehlivost připojení klíčové, technologie 5G představuje zásadní pokrok. Od svého uvedení na trh v roce 2020 se 5G rychle rozšířila, a nyní, v roce 2024, je 5G významně zavedena v mnoha zemích, jak ve vyspělých, tak i ve vývojových. Tato technologie nabízí nejen výrazně rychlejší internetové připojení, ale…

Read More

Wave lenghts visualized, purple color, multimodální ai

Multimodální AI změní všechno

Úvod Multimodální umělá inteligence (AI) je na prahu revolučních změn v technologickém světě. Tato pokročilá forma AI kombinuje různé typy dat - text, obrazy, zvuk a další - aby lépe porozuměla a interagovala s lidmi a jejich prostředím. V roce 2024 jsme svědky neuvěřitelného růstu a inovací v této oblasti, což má zásadní dopad na…

Read More

UI/UX, guy working on a computer, colorful room, pixel art, design

UI/UX – Trendy pro rok 2024

V roce 2024 se UI/UX design proměňuje s novými inovacemi a přístupy. Přicházejí odvážné a animované typografie, které oživují digitální obsah, zatímco složité a dynamické přechody přidávají vizuální hloubku. Glassmorphism přináší průhlednost a vrstvení do designu, zatímco rozšířená realita (AR) otevírá nové možnosti pro interaktivní a poutavé aplikace. Rok 2024 také stojí v znamení zvýšeného důrazu na personalizaci, emocionální inteligenci a technologickou sofistikovanost,…

Read More