Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Wave lenghts visualized, purple color, multimodální ai

Multimodální AI změní všechno

Úvod Multimodální umělá inteligence (AI) je na prahu revolučních změn v technologickém světě. Tato pokročilá forma AI kombinuje různé typy dat - text, obrazy, zvuk a další - aby lépe porozuměla a interagovala s lidmi a jejich prostředím. V roce 2024 jsme svědky neuvěřitelného růstu a inovací v této oblasti, což má zásadní dopad na…

Read More